Over ons

Wij zijn als groep bezorgde inwoners van Zwijndrecht en Burcht de burgeractiegroep Hart voor Zwijndrecht begonnen voor het behoud van de gemeente Zwijndrecht als aparte gemeente, en dus tegen de lopende fusie tussen de gemeenten Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke.


Hart voor Zwijndrecht stelt vast dat zo’n fusie flink wat nadelen heeft voor de inwoners van Zwijndrecht en Burcht. Zo verliezen de inwoners hun goedkope of zelfs gratis abonnementen bij de Lijn, verdubbelt hun gemeentebelasting en vergroot de afstand tot het gemeentebestuur. Ook zullen een heel aantal straten van naam moeten veranderen. Hart voor Zwijndrecht vreest verder dat de eigenheid van Zwijndrecht en Burcht verloren zal gaan tussen de vele deelgemeenten van Beveren.
Dat alles zonder dat er een duidelijke noodzaak of overtuigende voordelen aan zo’n fusie vasthangen. Cijfers en rapporten tonen aan dat een fusie voor Zwijndrecht financieel niet nodig is. Terwijl Beveren en Kruibeke wel duidelijke voordelen uit de fusie zouden halen (voor Beveren een sterke schuldvermindering, voor Kruibeke een belastingverlaging), is dat voor Zwijndrecht veel minder het geval. Sterker nog, het is de Zwijndrechtenaar die via hogere belastingen voor minder voordelen de pineut is.

Wij zijn bezorgd en boos.

Bezorgd omdat wij veel van het goede dat we nu hebben in Zwijndrecht zullen verliezen.

En boos omdat men ons als inwoners niet betrekt bij deze fusieoperatie.

Onze missie


Hart voor Zwijndrecht is een positieve beweging, voor het behoud van Zwijndrecht en Burcht zoals het nu is. Een gemeente die warm en open is, zowel naar het Waasland als naar Antwerpen kijkt, en waar de inwoners geen euro belasting teveel moeten betalen. Een veerkrachtige gemeente ook die met vele partners succesvol samenwerkt. Dat loopt net heel goed zonder fusie met gemeenten die minder binding hebben met onze problemen en oplossingen.

Onze Visie


Hart voor Zwijndrecht verzamelt mensen die het maar al te goed begrijpen dat ze heel wat te verliezen hebben bij een fusie en die dat ook willen laten horen.